Back

Servicii de analize și caracterizări

Entitate:

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare – IMNR (INCDMNR-IMNR)

Descriere:

IMNR oferă servicii de analize și caracterizări destinate agenților economici din diverse domenii industriale:
(a) Determinare compoziție chimică: determinare elemente (Cu, Co, Cd, Pb, Sb, Zn, Ni, Fe, Cr, Mg, Ca, Na, K, Rb, Li, Sr, Ga, In, Au, Ag, Pt, Pd, Rh) prin spectrometrie de absorbție atomică; determinarea a aproximativ 70 elemente chimice din sistemul periodic (în concentrații mari, mici și urme) prin spectrometrie de emisie optică cu plasmă cuplată inductive (ICP-OES); analize chimice volumetrice și gravimetrice (dozare Fe, Fe2+, Ca, Mn, Sn, Si, Ba, SO42-, CO2, etc.
(b) Caracterizări fizico-structurale: identificarea și cuantificarea fazelor cristaline; determinarea cristalinității, și a dimensiunilor cristalitelor; caracterizare structurilor cristaline: indexare, sistem de cristalizare, parametri de rețea; determinarea micro-deformărilor prin difracție de raze X; analiză mineralogică prin microscopie optică în lumină polarizata, reflectată și transmisă; metalografie prin microscopie optică; microduritate VICKERS; caracterizare morfo-structurală prin microscopie electronica de baleiaj SEM / EDAX; analiză granulometrică și a potențialului electrocinetic al nanoparticulelor – metoda DLS; analiza structurală prin metoda FT-IR (disponibilă pentru probe solide, lichide și filme subțiri); analiză suprafețe prin metoda AFM (microscopie de forță atomică); încercare la zgâriere (scratch test); determinarea unghiului de contact (stabilirea caracterului hidrofil / hidrofob al suprafețelor).
(c) Analiză termică: determinarea comportamentului termic al metalelor prin analiză termică DSC-TG, în domeniul de temperatură 20°C-1.600°C; determinarea comportamentului termic al metalelor prin calorimetrie cu scanare diferențială (DSC), în domeniul de temperatură -20°C÷600°C; determinarea conductivității termice, a coeficientului de difuzie termică și a capacității specifice de încălzire a materialelor în stare topita (în intervalul 20-400°C).


Aspectele inovative ale ofertei:
IMNR deține acreditare RENAR pentru 12 încercări de laborator: spectrometrie de absorbție atomică în flacără FAAS (determinare conținut Au, Ag, Ca, Cd, Pb din minereuri, concentrate și soluții tehnologice), spectrometrie de emisie optică în plasmă cuplată inductiv ICP-OES (determinare conținut de Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Zn din aluminiu și aliaje de aluminiu, soluții tehnologice), difracție de raze X pe pulberi DRXP (identificarea fazelor prin DRXP pentru materiale policristaline anorganice), încercări fizice (examinare petrografică pentru piatră naturală, agregate), încercări metalografice (examinare microscopică pentru oțeluri, determinare conținut de incluziuni în oțeluri, clasificare grafit prin analiză vizuală pentru fonte, determinare metalografică a microstructurii pentru aliaje dure sinterizate, examinare microscopică a îmbinărilor sudate ale materialelor metalice).


Avantajele ofertei:
(a) servicii de analize și caracterizări fizico-chimice pentru diverse domenii industriale;
(b) sprijinirea proiectelor de cercetare aplicativă în vederea realizării de produse inovative, prin oferirea de analize și caracterizări fizico-chimice.

Domenii de aplicabilitate:

  • Industria chimică
  • Metalurgie
  • Mediu, etc

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

five × three =