Back

Tehnologie integrată TRL6 și Instalație Pilot Experimental – Demonstrativ BIOGAZ-MICROALGE – dezvoltate de ICECHIM

Partenerul nostru din comunitatea de cercetare, INCDSP-ICECHIM a dezvoltat un concept referitor la creșterea eficienției energetice a instalațiilor de biogaz prin integrarea unui sistem de cultivare microalge, concretizat prin constructia și punerea în funcțiune a Instalației Pilot – Experimental demonstrativ (digestor 5m3 și bazin cultivare microalge 10m3) pe platforma INCDCSZ Brașov.

Instalația va servi la validarea și demonstrarea tehnologiilor optimizate de digestie anaeroba și cultivare microalge în sistem deschis, și în același timp ca material didactic.

Acest lucru a fost posibil datorită finanțării obtinute în parteneriat cu alți actori din comunitatea MSP, precum Universitatea București și INCDIE-ICPE-CA, printr-un apel de proiecte (PCCDI)- Proiecte complexe realizate în consorţii CDI ce are ca scop, îmbunătățirea performanței instituționale a organizațiilor publice de cercetare cu tradiție și cu posibilități de relansare în domenii socio-economice de interes pentru România, prin susținerea competențelor de cercetare existente la nivel instituțional.

Proiectul complex a propus elaborarea și demonstrarea tehnologiilor inovative de optimizare a funcționării instalațiilor de biogaz, prin integrarea unor sisteme deschise de cultivare a microalgelor care să utilizeze, ca mediu nutrient, digestatul lichid rezultat din procesul de digestie anaeroba.

Valorificarea integrală a biomasei microalgale constă în obținerea de:

  • extracte algale (fitocatalizatori pentru codigestie), fractie lipidică (pentru biocombustibili) și biomasa epuizată (substrat pentru codigestie);
  • separarea si valorificarea avansata a biogazului prin conversia dioxidului de carbon la biometan;
  • biorafinarea digestatului solid rezultat și a fracțiilor lipidice din biomasa algala pentru obținerea de biocarbune, componenți pentru combustibili, pentru bitumuri, biohidrogen și fractii gazoase lichefiabile.

Proiectul a fost finalizat cu o tehnologie demonstrată la nivel TRL 6 (ceea ce înseamnă că a fost testat într-un mediu relevant pentru condițiile reale de
funcționare, un pas important în demonstrarea maturității tehnologiei), în cadrul instalației demonstrative integrate biogaz-microalge și cu realizarea unui stand experimental pentru testarea eficienței combustiei și controlul emisiilor a biometanului și a hidrocarburilor gazoase lichefiabile obținute.

Detalii tehnice instalație pilot experimental demonstrativ Biogaz-Microalge:

Instalație pilot experimental demonstrativ Biogaz-Microalge

  • Digestor de 5.000 litri;
  • Bazin de cultivare microalgae de 10.000 litri, cu iluminare si agitare;
  • Vas  de pretratare și omogenizare substrat organic, de preparare nutrienti de cate 500 litri;
  • vase colectare digestat, recoltare/sedimentare biomasa microalgala, de 500 și 200 litri.

În link-ul de mai jos, puteți viziona cum functionează această instalație:

https://www.youtube.com/channel/UCpVXPchZiWOfeZvKm9-0a-g

Mai multe detalii despre această tehnologie și proiect, le puteti afla de la:

Dr. Ing. Sanda Velea

(+4) 0726 714 740

[email protected]

Postează un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

fourteen − five =